Αντικλεπτικοί ιστοί

KATALOGOS_PROIONTON_NEW_page18_image72      KATALOGOS_PROIONTON_NEW_page18_image73

 

Το πρωτοποριακό προϊόν EASECURE LED είναι πολύ ευέλικτο αντικλεπτικό που περιτυλίγεται σε προϊόντα σε μεγάλες συσκευασίες όπως PLAYSTATION, X-BOX, DVD, LAPTOPS, TV κ.λ.π.
Ο ενσωματιμένος ενεργός συναγερμός (δυνατότερος απ’ οποιανδήποτε άλλο) 100DdB ενεργοποιείται με τέσσερεις (4) διαφορετικούς τρόπους:  1. Εάν κοπεί το σύρμα                                                                             2. Εάν το σύρμα τραβηχθεί δυνατά                                                                             3. Εάν αφαιρεθεί με λάθος τρόπο                                                                             4. Εάν περάσει από τις ΑΝΤΕΝΕΣ
Το πρωτοποριακό προϊόν EASECURE LED είναι πολύ ευέλικτο αντικλεπτικό που περιτυλίγεται σε προϊόντα σε μεγάλες συσκευασίες όπως PLAYSTATION, X-BOX, DVD, LAPTOPS, TV κ.λ.π.Ο ενσωματιμένος ενεργός συναγερμός (δυνατότερος απ’ οποιανδήποτε άλλο) 100DdB ενεργοποιείται με τέσσερεις (4) διαφορετικούς τρόπους:  1. Εάν κοπεί το σύρμα                                                                             2. Εάν το σύρμα τραβηχθεί δυνατά                                                                             3. Εάν αφαιρεθεί με λάθος τρόπο                                                                             4. Εάν περάσει από τις ΑΝΤΕΝΕΣ

 

logo-vertical1